thumbnail
Logo
sdílet

Černý den pro internet v Evropě

Praha, 12. září 2018 – Poslanci Evropského parlamentu dnes odhlasovali směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu Evropské unie, na jejíž úskalí Piráti dlouhodobě upozorňovali. A to v podobě, která zásadně uškodí svobodě internetu i podnikatelskému prostředí - tedy včetně problematických článků 11 a 13.

,,Nejproblematičtější články 11 a 13 byly změněny jen kosmeticky a europoslanci vyměnili svobodu za tuhou kontrolu a marnou naději velkých vydavatelů po vyšším zisku. Tato opatření zásadně překopávají principy internetu, jak ho známe. V důsledku na nich vydělají jen největší korporace, které se zbaví konkurence a upevní místo na trhu,” říká místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.

,,Současná verze článku 11 (393 pro, 279 proti) umožňuje zdarma reprodukovat jen ‚jednotlivá slova‘ novinových článků, čímž velmi připomíná ‚daň z odkazu‘ před pěti lety přijatou v Německu. Za tu dobu na něm žádný novinář ani vydavatel nevydělal, na trh nemohly vstoupit novinářské start-upy a soudy stále zcela nevyřešily, jak přesně se mají jednotlivé situace posuzovat. Stejný zmatek nás čeká na úrovni celé EU a nikdo nepředložil jediný argument, proč by to mělo být tentokrát jinak,” píše pirátská europoslankyně Julie Reda.

,,Článek 13 (prošel 366 pro, 297 proti) činí provozovatele všech kromě těch nejmenších platforem odpovědnými za obsah, který se u nich vyskytuje. To je přinutí nainstalovat filtry nahrávaného obsahu, které jsou nejen nákladné, ale také mají sklony k chybám. Neumí rozlišit jemnější odstíny lidské komunikace jako parodii a satiru a z povahy věci budou extrémně zneužitelné. Technicky takový filtr musí fungovat okamžitě a není možné lidskou silou kontrolovat, co vše ve filtru je. To je recept na katastrofu,” hodnotí současnou podobu směrnice Mikuláš Peksa.

"Výsledek hlasování je pro nás velkým zklamáním. V konečných důsledku totiž zasáhne především malé a střední podniky, menší platformy, blogy a diskusní fóra. Směrnice tak bude mít zásadní dopad na svobodu internetu a přístup k informacím” říká David Albrecht, předseda spolku Za bezpečný a svobodný internet, z.s.)


Směrnice nyní vstupuje do takzvaného trialogu, tedy jednání mezi úředníky, europoslanci a vysokými představiteli předsedající země za zavřenými dveřmi. Piráti budou nadále proti této podobě směrnice bojovat a budou se zasazovat o její změnu na úrovni EU, případně alespoň o přípravu co nejrozumnější a nejvolnější úpravy na úrovni národní vlády.

Právě připravujeme novou podobu stránky,
která bude odrážet
výsledky hlasování z 12.9.

Výsledky hlasování z 5.7.

sdílet

Výsledky hlasování
pro česko

sdílet     Kdo Jak hlasoval Frakce
        Stanislav Polčák, Starostové a nezávislí pro EPP
        Michaela Šojdrová, KDU-ČSL pro EPP
        Jiří Payne, Strana svobodných občanů proti EFDD
        Petr Ježek, zvolen za ANO 2011, hnutí opustil proti ALDE/ADLE
        Olga Sehnalová, ČSSD proti S&D
        Kateřina Konečná, KSČM proti GUE-NGL
        Pavel Telička, zvolen za ANO 2011, hnutí opustil proti ALDE/ADLE
        Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL proti EPP
        Jiří Pospíšil, TOP 09 a Starostové zdržel se EPP
        Luděk Niedermayer, TOP 09 a Starostové zdržel se EPP
        Evžen Tošenovský, ODS zdržel se ECR
        Martina Dlabajová, ANO 2011 zdržel se ALDE/ADLE
        Pavel Poc, ČSSD zdržel se S&D
        Jaromír Štětina, TOP 09 a Starostové zdržel se EPP
        Pavel Svoboda, KDU-ČSL zdržel se EPP
        Dita Charanzová, ANO 2011 zdržel se ALDE/ADLE
        Jiří Maštálka, KSČM nepřítomen GUE-NGL
        Miroslav Poche, ČSSD nepřítomen S&D
        Jaromír Kohlíček, KSČM nepřítomen GUE-NGL
        Jan Zahradil, ODS nepřítomen ECR
        Jan Keller, ČSSD nepřítomen S&D

PROČ JSME PROTI SMĚRNICI
V PŮVODNÍ PODOBĚ BOJOVALI?

Proč internet?

Internet vznikl jako svobodné a otevřené médium, pomocí kterého může každý získávat i šířit informace, a je základem dnešní moderní společnosti. Nechceme, aby se stal pouhým obchodním nástrojem firem a zájmových skupin.
OMEZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Trochu opomíjený, ale pro vzdělávací instituce (včetně mládežnických či vzdělávacích spolků) v ČR zásadní. Článek 4 omezuje udělování výjimek na použití autorsky chráněného obsahu pro vzdělávací účely, což by při aplikaci v českém prostředí znamenalo pro mnoho škol neúnosné náklady – a tudíž ohrozilo kvalitu vzdělávání.

Více si můžete přečíst v našem článku.
Daň z odkazu?


Článek 11 směrnice o copyrightu zavádí poplatek za citování, a to i nejkratšího textu. Zatímco dnes můžete citovat libovolně s odkazem na zdroj, kvůli nátlaku nadnárodních firem tak bude možné činit pouze po zakoupení licence.

Více si můžete přečíst v našem článku
Memy v ohrožení


Článek 13 byl sice revidován, ale dle našeho názoru nedostatečně a implementace stále povede k povinnosti monitorovat a filtrovat jakýkoliv obsah nahraný uživateli. Filtry jsou automatické algoritmy, které nerozlišují účel, žánr nebo kontext. Jakmile je obsah vyhodnocený jako závadný, automaticky se smaže. A to včetně memů, parodických videí nebo remixů, které neporuší zákon.

Více si můžete přečíst v našem článku

CO TEĎ MŮŽU UDĚLAT?
Oslovte své europoslance!

Již v červnu jsme udělali mohutnou e-mailovou kampaň, aby poslanci Evropského parlamentu věděli, že nám na našich svobodách záleží - a mělo to velký dopad. Nyní je třeba jim to připomenout!

Mrkněte do naší tabulky poslanců a jejich hlasování a napište jim (lze použít e-mail jmeno.prijmeni@europarl.europa.eu).

Říct můžete například

  1. Že vám jde o hlasování ohledně směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které proběhne na začátku září – respektive hlasování, jaké pozměňovací návrhy od Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) budou přijaty.
  2. Článek 4 je špatný proto, že omezuje udělování výjimek na použití autorsky chráněného obsahu pro vzdělávací účely, což by při aplikaci v českém prostředí znamenalo pro mnoho škol neúnosné náklady – a tudíž ohrozilo kvalitu vzdělávání.
  3. Tzv. daň z odkazu, tedy poplatek za citování i krátkých textů, omezuje svobodu slova a poškozuje menší vydavatelství a zavedl by ho článek 11.
  4. Článek 13 zavádí povinnost monitorovat a filtrovat jakýkoliv obsah nahraný uživateli; automatické filtry ale nerozlišují účel ani kontext a mohou smazat i memy či remixy, které neporušují zákon, jde tedy o cenzurní nástroj pracující s presumpcí viny.
  5. Podporujete pozměňovací návrhy pirátské europoslankyně Julie Redy ke článkům 11 a 13, které jsou nejhorší; a návrhy europoslankyně Maja Bogataj Jančič směrem ke článku 4

Nevíte, jak e-mail formulovat? Nechcete být příliš obecní? Připravili jsme pro vás návrh e-mailu, nicméně pamatujte, že čím méně univerzální a více osobní, tím spíše bude mít dopad:Zákony o autorských právech jsou zastaralé a podporujeme, aby se prosadila jejich aktualizace. Ne však v takovéto podobě. Společně prosadíme změny!
logo

Společnost Seznam.cz se od počátku projednávání směrnice vymezovala vůči článkům 11 a 13 a žádala jejich úplné vyškrtnutí. Především kvůli principiálnímu problému s omezováním dostupných informací pro uživatele internetu. Dlouhodobě se věnujeme i mediální sféře a jsme vydavatelem vlastního obsahu. Jako vydavatel se domníváme, že současná právní úprava je dostatečná. Oficiální vyjádření si můžete přečíst zde.

vyjádření zaslal Michal Feix předsedovi Bartošovi
Mikuláš Peksa

Mikuláš Peksa
poslanec PS PČR, 4. místopředseda Pirátů
Žádný filtr nemůže posoudit všechny formy obsahu, na které se návrh vztahuje. Článek 13 je tedy technicky neproveditelný a je absurdní očekávat od soudů ve 27 členských zemí EU, že budou neustále zjišťovat, jaké filtry jsou „nejlepší“.
Mikuláš Peksa

Ivan Bartoš
poslanec PS PČR, předseda Pirátů
Článek 13 je skutečnou hrozbou jak pro svobodu internetu, tak svobodu slova celkově. Memy, remixy, blogy, parodie, i livestream – vše, co nyní považujeme za samozřejmou a neškodnou zábavu můžou filtry vyhodnotit jako nedovolené kopírování a automaticky odstranit. Týká se to nás všech. Ozvěme se, dokud to lze zastavit!
Mikuláš Peksa

Markéta Gregorová
vedoucí zahraničního odboru Pirátů, místopředsedkyně PP-EU
Nevzdávejme se! Máme informace od pirátské europoslankyně Julie Redy, že poměr odpůrců a podporovatelů směrnice je v Evropském parlamentu těsný. Na každém hlasu tak záleží! Přesvědčte svého europoslance, aby byl proti.
Mikuláš Peksa

František Kopřiva
poslanec PS PČR
Nadnárodní firmy skrývají svou touhu po vyšších ziscích za snahu ochránit evropský kulturní průmysl před zahraničními internetovými platformami. Ale autorský zákon není zdrojem problému. Je tak nejen zbytečné jím argumentovat, ale může to být dokonce nebezpečné pro svobodu slova, nezávislé autory či malá vydavatelství.

Spolupracujeme

logo
IuRe se dlouhodobě věnuje digitálním právům, ochraně soukromí a podpoře alternativ ke copyrightu. Proto připravili detailní rozbor hrozeb směrnice o copyrightu pro poslance Evropského parlamentu, který jim rozeslali. Pokud se chcete dočíst více či podporit svou argumentaci pri oslovování europoslanců, zpráva je volně ke stažení zde


Odkazy

Naše
logoBlíží se konec svobodného internetu?
logoProč je daň z odkazu špatná?
logo Ohrozí evropská směrnice o autorském právu i vzdělávací systém?

logo Článek Pirátské strany o hlasování MEP
České
logo Blog Kláry Votavové podporující směrnici
logo Článek Miroslava Pocheho, ve kterém směrnici krizituje
Zahraniční
logo Celoevropská varianta kampaně

logo Které pozměňovací návrhy dle pirátské europoslankyně podpořit

logoDopis osobností Internetu
logo Otevřená výzva europoslanců (ještě před hlasováním proti článku 11)


Proti automatickým filtrům se ozvali i tvůrci internetu

Přes 70 osobností adresovalo dopis předsedovi Evropského parlamentu Antoniu Tajanimu. Na nebezpečí článku 13 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu upozornily v dopise z 12. června osobnosti, které se podílely na rozvoji internetu a komunikačních technologií. Připravovaná směrnice má zavést povinnost používat automatizované filtry pro kontrolu uživateli nahraného obsahu. Mezi autory dopisu jsou:


  • Vint Cerf, „otec internetu“ a autor komunikačního protokolu TCP/IP
  • Tim Berners-Lee, tvůrce World Wide Webu
  • Jimmy Wales, spoluzakladatel Wikipedie
  • Mitchell Baker, spoluzakladatel Projektu Mozilla
  • a řada dalších odborníků z oblasti IT, komunikace nebo práva.

Autoři dopisu upozorňují, že v Evropě dosud fungoval vyvážený model zavedený směrnicí o elektronickém obchodu, v němž jsou za legálnost odpovědní uživatelé, kteří obsah nahrávají, zatímco provozovatelé platforem jsou odpovědní za odstranění nezákonného obsahu. Připravovaná směrnice tuto logiku obrací. Odpovědnost bude ležet právě na provozovatelích. Škody, které takové opatření může svobodnému internetu způsobit, jsou zatím těžko předvídatelné, ale dle autorů budou zřejmě pro jeho fungování zásadní.
logo

„Místo, aby internet sloužil k všeobecnému prospěchu lidí, pomalinku, tu více, tu méně hlasitě se mění v nástroj kontroly a manipulace.“ To jsou slova Jiřího Kadeřávka z petice za založení Pirátské strany v roce 2009. Piráti podporují svobodné šíření informací a bojují proti cenzuře internetu již od svého založení. Tváří v tvář požadavkům velkých firem neustoupí.

Německá pirátská europoslankyně Julia Reda již čtyři roky bojuje proti podobným tendencím a nyní i proti předkládané směrnici. V Evropském parlamentu je na to ale sama. Pomozme jí a ukažme i ostatním europoslancům, že cenzura je pro nás nepřípustná!
info@pirati.cz            www.pirati.cz