Co je ve směrnici špatně?

Internet vznikl jako svobodné a otevřené médium, pomocí kterého může každý získávat i šířit informace, a je základem dnešní moderní společnosti. Nechceme, aby se stal pouhým obchodním nástrojem firem a zájmových skupin.

Omezení vzdělávání

Trochu opomíjený, ale pro vzdělávací instituce (včetně mládežnických či vzdělávacích spolků) v ČR zásadní. Článek 4 omezuje udělování výjimek na použití autorsky chráněného obsahu pro vzdělávací účely, což by při aplikaci v českém prostředí znamenalo pro mnoho škol neúnosné náklady – a tudíž ohrozilo kvalitu vzdělávání.

Více si můžete přečíst v našem .

Daň z odkazu?

Článek 11 směrnice o copyrightu zavádí poplatek za citování, a to i nejkratšího textu. Zatímco dnes můžete citovat libovolně s odkazem na zdroj, kvůli nátlaku nadnárodních firem tak bude možné činit pouze po zakoupení licence.

Více si můžete přečíst v našem .

Memy v ohrožení

Článek 13 byl sice revidován, ale dle našeho názoru nedostatečně a implementace stále povede k povinnosti monitorovat a filtrovat jakýkoliv obsah nahraný uživateli. Filtry jsou automatické algoritmy, které nerozlišují účel, žánr nebo kontext. Jakmile je obsah vyhodnocený jako závadný, automaticky se smaže. A to včetně memů, parodických videí nebo remixů, které neporuší zákon.

Více si můžete přečíst v našem .