Výsledky hlasování

12. září Evropský parlament schválil směrnici o copyrightu, včetně kontroverzní podoby článku 11, 13 a dalších, proti kterým jsme bojovali. V grafu níže lze vidět, jak hlasovali poslanci jednotlivých frakcí a celkový výsledek.

Pro
Zdržel se
Proti

Kteří čeští europoslanci hlasovali v září pro směrnici, kteří proti a kdo se zdržel? A jak se lišilo jejich hlasování od postoje jejich frakce? Podívejte se do tabulky níže. Pokud chcete kontaktovat některého z europoslanců ohledně jeho hlasování, stačí použít e-mail jmeno.prijmeni@ep.europa.eu.

Jméno Jak hlasoval/a Loajalita
Dita Charanzová zdržela se rebel
Matina Dlabajová zdržela se rebel
Petr Ježek zdržela se rebel
Jan Keller pro loajální
Jaromír Kohlíček proti loajální
Kateřina Konečná proti loajální
Jiří Maštálka proti loajální
Luděk Neidermayer pro loajální
Jiří Payne proti loajální
Stanislav Poláček pro loajální
Pavel Poc pro loajální
Miroslav Poche pro loajální
Jiří Pospíšil pro loajální
Olga Sehnalová proti rebel
Pavel Svoboda pro loajální
Pavel Telička zdržel se rebel
Evžen Tošenovský pro rebel
Jan Zahradil pro rebel
Tomáš Zdechovský pro loajální
Michaela Šojdrová pro loajální
Jaromír Štětina proti rebel