Výsledky hlasování

25. března Evropský parlament schválil tzv. směrnici o copyrightu včetně kontroverzní podoby článků 11, 13 a dalších, proti kterým jsme bojovali. V grafu níže lze vidět, jak hlasovali poslanci jednotlivých frakcí,a celkový výsledek.

Pro
Zdržel se
Proti

Kteří čeští europoslanci hlasovali v březnu pro finální podobu směrnice, kteří byli proti a kdo se zdržel? A jak se lišilo jejich hlasování od postoje jejich frakce? Podívejte se do tabulky níže. Pokud chcete kontaktovat některého z europoslanců ohledně hlasování, stačí použít e-mail jmeno.prijmeni@ep.europa.eu.

Jméno Jak hlasoval/a Loajalita Strana (Frakce)
Dita Charanzová zdržela se rebel nestraník za ANO (ALDE)
Matina Dlabajová zdržela se rebel nestraník za ANO (ALDE)
Petr Ježek proti rebel nestraník za ANO (ALDE)
Jan Keller proti rebel nestraník za ČSSD (S&D)
Jaromír Kohlíček proti loajální KSČM (GUE-NGL)
Kateřina Konečná proti loajální KSČM (GUE-NGL)
Jiří Maštálka proti loajální KSČM (GUE-NGL)
Luděk Neidermayer zdržel se rebel nestraník za TOP09 (EPP)
Jiří Payne proti loajální Svobodní (EFDD)
Stanislav Polčák zdržel se rebel STAN (EPP)
Pavel Poc zdržel se rebel ČSSD (S&D)
Miroslav Poche zdržel se rebel ČSSD (S&D)
Jiří Pospíšil proti rebel TOP09 (EPP)
Olga Sehnalová proti rebel ČSSD (S&D)
Pavel Svoboda pro loajální KDU-ČSL (EPP)
Pavel Telička proti rebel nestraník za ANO (ALDE)
Evžen Tošenovský proti loajální ODS (ECR)
Jan Zahradil proti loajální ODS (ECR)
Tomáš Zdechovský proti rebel KDU-ČSL (EPP)
Michaela Šojdrová pro loajální KDU-ČSL (EPP)
Jaromír Štětina proti rebel TOP&STAN (EPP)